search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

En liten bok om och av advokatlegenden Wilhelm Penser

I en ’’Liten bok om och av Wilhelm Penser’’ har professorn i rättshistoria vid Lunds universitet Kjell Åke Modéer tecknat bilden av Wilhelm Penser och sammanställt ett urval av hans kåserier och självbiografiska artiklar.
Wilhelm Penser var en skåneadvokat som satte tydliga spår i den skånska advokathistorien; han var även ett stort namn inom den svenska advokatkåren under 1900-talet. När Wilhelm Penser gick bort 1993 bildades en fond som bland annat används till att dela ut resestipendiet ”Via Eslöv”. Då väcktes tanken hos Kjell Åke Modéer att på något sätt presentera Wilhelm Penser för dagens och morgondagens jurister i en bok.

– Inte bara i en bok om honom utan även av honom. Han var ju en elegant författare samtidigt som han var en framstående advokat, säger Kjell Åke Modéer.

Präglades av 1920-talets Lund
Boken inleds med en biografi om Wilhelm Penser för att sätta in honom i sitt tidssammanhang.

– Sedan ville jag att han skulle få tala själv genom sina egna texter, förklarar Kjell Åke.

Wilhelm Penser studerade vid den juridiska fakulteten iLund i början av 1920-talet och präglades starkt av sin tid i Lund. Andra samtida Lundaförfattare, som han mentalitets- och även stilmässigt hörde samman med, var FRITIOF NILSSON PIRATEN och FRANS G BENGTSSON samt konstnären ANDERS STEN (som har gjort teckningarna i den aktuella boken).

Tidsandan är tydlig och det var Kjell Åke Modéers avsikt:

– Boken kombinerar en form av lokal tidsanda, som jag upplevde själv under min barndoms somrar i Falsterbo. Jag känner igen miljöerna som Penser skriver om, liksom de varma sommartågresorna till och från havet.

Aristokrat med exklusiv klientstock
Kjell Åke Modéer beskriver Wilhelm Penser som en aristokrat med en exklusiv klientstock.

– Han var den skånska adelns slottsauditör och var bland annat specialist på avvecklingslagen om fideikommiss. Han kunde både slottsjuridik och slottsekonomi. Penser tyckte också om att processa och älskade att uppträda i rättssalen.

Under sina år som advokat engagerade sig Wilhelm Penser i Advokatsamfundets verksamhet. Modéer beskriver honom som en viktig pusselbit i Sveriges advokatsamfunds 1900-talshistorik. Han publicerade även ett antal artiklar i Sveriges advokatsamfunds tidskrift, Advokaten.

– Visserligen var han Eslöv trogen, men han var inte enbart en lokal eller regional aktör utan han sätter spår i hela den svenska advokathistorien, berättar Kjell Åke Modéer. Inte som Stockholms- eller Göteborgsadvokat utan som en advokat från landsorten, under en tid då landsorten inte var professionaliserad.

Pragmatiker som löste konflikter
I Klippan, inte långt från Pensers Eslöv, fanns en annan samtida framstående advokat, Elsa Kristiansson. Hon var något yngre, men deras yrkesbanor korsade varandra.

– Båda advokaterna är exempel på hur man synliggör advokaten som den ”lokale konfliktlösaren”. Elsa och Wilhelm hade det gemensamt att det viktigaste för dem var inte att ”gå till rätten” utan det väsentliga var att lösa konflikten. På så sätt var båda pragmatiker.

Kjell Åke menar att Wilhelm Penser var konservativ men inte reaktionär. Han var en rutinernas man och levde ett regelbundet liv. Det var kanske det som bidrog till att han blev mer än 90 år.

– Samtidigt som det fanns något karismatiskt hos honom så representerar han en advokatetik som han synliggjorde genom sin egen advokatverksamhet, säger Modéer.

Vad är då det viktigaste arvet efter Wilhelm Penser?

– Hans inställning till klienten. Han såg klienten som en fysisk inte en juridisk person. En väsentlig del av advokatrollen är ju just att utveckla och förmedla mänskliga relationer.

I sin undervisning betonar Kjell Åke Modéer värdet av att sätta in juridiken i ett större sammanhang och anknyta till de långa linjerna i rättshistorien. På så sätt synliggörs vår historia och den blir meningsfull. I det perspektivet blir biografier viktiga nycklar för att skapa förståelse för andra tider.

– Vi har alldeles för få juristbiografier om man jämför med den omfattande angloamerikanska floran på området, säger han bestämt. Den här boken är ett litet bidrag. Fast jag är inte främmande för ytterligare bidrag. För det är genom exemplen/förebilderna vi sätter upp fixstjärnorna vi seglar efter, eller hur?

TOM KNUTSON

Publicerad i nr 5, 2006
Annons
Annons