search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

”Balans mellan brottsbekämpning och öppenhet”

Den rättspolitiska knäckfrågan för centerpartiet är hur man ska hålla balansen mellan behovet av att bekämpa brott och skyddet för enskildas integritet, menar Johan Linander.
– Just nu är den största politiska frågan att bevara både tryggheten och det öppna samhället. Brottsbekämpning innebär alltid risker för ett mer slutet samhälle, men det är en avvägning som måste göras, säger centerpartiets rättspolitiske talesman Johan Linander.

Det handlar förstås om de hemliga tvångsmedlen, och hur människors integritet ska skyddas. Johan Linander tycker att hans parti hållit sig till sin socialliberala övertygelse.

– Vi har funderat mycket på öppenheten i samhället. Utgångspunkten är att samhället inte får kontrollera medborgarna mer än nödvändigt.

I grunden är centerpartiet ändå för buggning, förutsatt att det finns tillräckliga rättssäkerhetsgarantier.

Det är inte så lätt för väljarna att se skillnad på de politiska partiernas rättspolitik, menar Johan Linander. Kanske är det därför så få väljare tycker att det är en viktig fråga. Ändå märker Linander att människor är intresserade.

–När jag är ute och pratar med människor har alla åsikter. Det finns ett genuint engagemang för de rättspolitiska frågorna.

Vilket är det största problemet i rättsväsendet?

– För de enskilda människorna tror jag att brottsligheten är det största problemet. Men i själva rättsväsendet är det brist på resurser överallt, säger Johan Linander.

Särskilt illa ser det enligt Linander just nu ut i domstolarna och kriminalvården.

– Det är klart, om man ger mer resurser till polisen och skatteverket för att de ska lösa fler brott, då ska de brotten tas omhand av den övriga rättskedjan.

Centerpartiet förespråkar ett mer federalt system i Sverige. Som en del i det behövs en författningsdomstol, anser Johan Linander. En sådan kan bland annat kontrollera förhållandet mellan staten och exempelvis kommunerna, men också ägna sig åt lagprövning.

– I Åke Gren-fallet exempelvis hade en författningsdomstol kunnat kontrollera om hetslagen är förenlig med Europakonventionen, så hade vi sluppit debatten nu, menar Johan Linander.

Idag är det svårt att rekrytera nya humanjurister. Är det ett problem?

– Absolut. Det finns fall där människor har svårt att få tag i advokater, säger Johan Linander, som ändå tror att problemet kommer att lösa sig.

– Bland de studenter på juristlinjen som jag träffar nu är det många som läser för att de är intresserade av människor.

Men om situationen inte förändras kan en höjning av timkostnadsnormen vara ett sätt att höja statusen på arbetet, anser Johan Linander. Detta är dock inget som partiet diskuterat.

En annan viktig fråga för rättstillgängligheten är rättshjälpen.

– Det är svårt att hitta rätt system för rättshjälpen, och vi behöver kanske se över det.

Till sist, vem vill du se som justitieminister efter valet?

– Mig själv!

ULRIKA BRANDBERG, TOM KNUTSON

Publicerad i nr 5, 2006
Annons
Annons
Annons