search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

”Återinför det tidigare rättshjälpssystemet”

Stopp för inskränkningarna i rättssäkerheten. Förstärk advokaternas arbetsvillkor. Återinför det tidigare rättshjälpssystemet. Så lyder några av Alice Åströms viktigaste uppfattningar inför valet.
Alice Åström anser att frågan om rättssäkerhet är den viktigaste rättspolitiska frågan i årets val.

– En hel del förslag under senare år leder till att rättssäkerheten för den enskilde individen minskas. Det finns också ytterligare förslag på gång som debatteras, säger hon.

Som det största problemet i svenskt rättsväsende ser hon den pågående perspektivförskjutningen av den tidigare rättstraditionen att den som misstänks för brott ska betraktas som oskyldig tills motsatsen har bevisats och personen har dömts.

– Ibland tycks perspektivet nästan ha förskjutits till en uppfattning som går ut på att är man inte skyldig har man inget att dölja. Och då kan man utsättas för nästan vad som helst, säger hon.

Rättskedjans svagaste länk handlar om försvarssidan, anser Alice Åström.

– Staten har satsat stora resurser både på domstolarna och åklagarväsendet för att utveckla, förnya och modernisera dem, medan försvararsidan inte har fått samma möjligheter. Man satsar pengar på att utveckla rättsväsendet på ena sidan men mindre på försvararsidan och det ser jag som en fara för att balansen förskjuts.

Enligt Alice Åströms uppfattning har frågor om brott och straff alltid varit viktiga för väljarna. Det är ett område där väljarna kan känna en personlig oro för att bli utsatta.

Egentligen vill Alice Åström inte ha en författningsdomstol eftersom det innebär att makten förskjuts från politiker till domstol och jurister.

– Jag vill att folket ska välja, inte juridiken. Men samtidigt finns det en fara när politiker inte bryr sig om lagrådet och juristernas bedömningar och i stället ser till de politiska vinster som kan göras. Ju oftare det sker desto starkare kommer behovet av en författningsdomstol att upplevas.

Alice åström anser att domstolarnas ställning är stark.

– Det som är bekymmersamt är att jag ibland ser en brist på vilja inom domarkåren att vidareutbilda sig, ta till sig nya frågor och områden, som till exempel rör kvinnor och barn.

Hon säger sig dock inte tro att specialdomstolar är någon bra lösning annat än i undantagsfall.

– Vi behöver domstolar och en domarkår som kan hantera alla typer av mål och en förändrad brottslighet, förtydligar hon.

Enligt Åströms uppfattning är det ett stort problem idag att intresset för humanjuridik är så svagt. En del av problematiken hör, enligt henne, samman med timkostnadsnormen.

– Det finns många andra områden som du kan ägna dig åt som jurist och få en helt annan ekonomisk utveckling. Det förhållandet tror jag inte man kan komma åt inom humanjuridiken. Jag tror att problemet även hör samman med satsningar som görs.

Förutom timkostnadsnormen måste man även diskutera vidareutbildning och teknisk utveckling. Advokaterna behöver också se över sitt sätt att organisera sig. Även Advokatsamfundet har en viktig roll att spela, anser hon.

Alice Åström anser inte att alla medborgare idag har tillräcklig ”access to justice”.

– Jag skulle vilja att vi gick tillbaka till det tidigare rättshjälpssystemet. Det kostar pengar. Men värnar man om rättsväsendet och den enskilda individen så måste staten vara beredd att ta kostnaden. På så sätt gör vi inom kriminalvården, när vi får fler dömda tar vi kostnaden. Vi gör det inom polisen, det är rimligt att staten tar större ansvar för att få tillgång till advokat.

Vem vill du se som justitieminister efter valet?

–Mig själv!

ULRIKA BRANDBERG, TOM KNUTSON

Publicerad i nr 5, 2006
Annons
Annons
Annons