search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Allt färre bilbrott anmäls

Biltillgreppen har minskat med 30 procent i hela landet sedan 2000. Det finns dock stora geografiska skillnader. Enligt Brottsförebyggande rådets, Brå, faktablad kan skillnaderna bero på hur polisen och de lokala brottsförebyggande råden arbetar på olika orter. Stölder av och ur motorfordon utgör omkring en sjättedel av de anmälda brotten.Ladda hem faktabladet från www.bra.se.

Publicerad i nr 5, 2006
Annons
Annons