search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Sveriges advokatsamfund i fokus

Kravet på att tillhöra Advokatsamfundet i alla delar kan strida mot Europakonventionen. Det menar advokat Lars Nydell.
Sedan ett drygt år tillbaka ligger hos Europadomstolen en begäran om prövning om att kravet att tillhöra Advokatsamfundet i alla dess delar av verksamheten kan strida mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Denna begäran om prövning avser den obligatoriska tillhörigheten till samfundets verksamhet som ligger utanför den offentliga uppgiften. Som exempel har nämnts verksamhet med utbildning, försäkringsfrågor och annan ekonomisk verksamhet liknande den som förekommer i en ekonomisk förening. Den utlösande omständigheten för denna anmälan var samfundets utnyttjande av bestämmelse i RB 8 som sanktion i en ren föreningsangelägenhet, utbildningsfråga. Den obligatoriska tillhörigheten till denna ekonomiska verksamhet ansågs strida mot konventionens regel om föreningsfrihet.

Uppgiften om denna begäran har varit känd för samfundet sedan ett år tillbaka men inte föranlett någon publicitet i tidskriften Advokaten vilket i sig är förvånande. Däremot har tidningen publicerat i det senaste numret uppgiften om att diskussion pågår i Danmark om att ändra kravet på medlemskap i det danska advokatsamfundet.

Den bakgrund Advokatsamfundet idag redovisar med mycket omfattande ekonomisk verksamhet inom skilda områden har betydande likhet med den verksamhet som förekommer i ekonomisk förening. De ekonomiska medel som samfundet idag innehar är mycket omfattande. Ett stort antal personer är anställda för denna verksamhet. En påverkan av denna verksamhet kan endast ske genom omvägen över avdelningsstyrelsen och huvudstyrelser. I inget fall förekommer direktval. Ett inflytande i denna verksamhet är ytterst begränsat för att inte säga obefintligt för de medlemmar som har kravet att vara medlem i Sveriges advokatsamfund.

Den begäran om prövning som idag ligger hos Europadomstolen berör frågan om kravet om tillhörighet till samfundet för rätten att verka som advokat också kan gälla samfundets numer mycket omfattande ekonomiska verksamhet, en verksamhet som inte har något avseende på den offentliga uppgiften med disciplinär prövning.

ADVOKAT LARS NYDELL

FOTNOT: Eftersom Advokatsamfundet varken känner till eller har kunnat ta del av den akt hos Europadomstolen som Lars Nydell nämner kan samfundet inte närmare kommentera hans uppgifter.

Publicerad i nr 4, 2006
Annons
Annons