search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nämndemän ska spegla mångfalden i samhället

Höjd ersättning, företräde för nya nämndemän och krav på att partierna utser nämndemän som speglar mångfalden i samhället. Det är några av förslagen i regeringens proposition (prop 2005/06:180) för att stärka nämndemannainstitutet.

Advokatsamfundet ansåg i sitt remissvar till utredningen Framtidens nämndemän (SOU 2002:61) att mångfalden ökas bäst genom ett inslag av opolitiskt tillsatta nämndemän.

Publicerad i nr 4, 2006
Annons
Annons