search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Inga böter för företag som lämnar karteller

Tydligare anvisningar om kartellreglerna och hur man kan undkomma böter ska hjälpa advokater att ge bättre råd till företagen.
Reglerna om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgiften fördes in i konkurrenslagen 2002, men har hittills inte använts särskilt ofta. Konkurrensverket har nu tagit fram ett nytt allmänt råd, som tydliggör hur reglerna ser ut och tillämpas. Verket har också gått ut med en annonskampanj för att sprida informationen.

– Våra undersökningar visar att de här reglerna i konkurrenslagen inte är särskilt kända, varken bland advokater eller bolagsjurister, säger Fredrik Nordenfelt, byråchef på Konkurrensverket.

Det företag som först kontaktar Konkurrensverket slipper, under vissa förutsättningar, betala avgiften. Också andra företag i kartellen kan få böterna nedsatta om de samarbetar med myndigheten under utredningen.

Tydliga riktlinjer
Reglerna fyller enligt Fredrik Nordenfelt tre syften:
• Att förhindra karteller, genom att risken för upptäckt ökar.
• Att göra existerande karteller instabila.
• Att underlätta myndighetens utredningsarbete.

Enligt Fredrik Nordenfelt är det viktigt för advokater att känna till kartellbestämmelserna.

– Advokater kan ge råd till företagen, när de misstänker att konkurrensreglerna överträds. Nu finns det tydliga riktlinjer och uppgifter om hur man kontaktar oss. Att självmant lämna en kartell kan också ge andra vinster, som att man slipper långa, dyra processer. I stället ligger det ett good will-värde i att samarbete med oss, påpekar han.

Företag som vill lämna en kartell kan kontakta Konkurrensverket på ett speciellt telefonnummer eller faxnummer.

Mer information finns på Konkurrensverkets hemsida www.konkurrensverket.se./
Annons
Annons