search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Forskarkritik mot whiplashskrift

Advokatkritiken mot Jorma Styfs och Artur Tenenbaums skrift om whiplash får stöd från forskarvärlden.
Tolv forskare avråder i ett öppet brev Försäkringskassan och försäkringsbolagen från att använda skriften som underlag för att bedöma whiplashskador.

I Advokaten nummer 3, 2006, berättade vi om att advokater ilsknat till över Jorma Styfs och Artur Tenenbaums skrift ”Besvär efter stukad halsrygg (WAD) – frågor om samband mellan exponering och långvariga besvär”. Nu ansluter sig en grupp välrenommerade forskare inom medicin och trafiksäkerhet till kritiken, bland dem professorerna Irene Jensen och Ulf Björnstig och trafiksäkerhetsdirektören, professor Claes Tingvall.

Forskarna bemöter i sitt brev Styfs och Tenenbaums skrift, och jämför den med forskningsläget. Deras dom är hård. ”Vi anser att den i många stycken ger en falsk och onyanserad bild av verkligheten”, skriver de bland annat.

Det som framför allt retat upp advokaterna är påståendet ”att anlita en advokat är förenat med en mångfaldigt ökad risk för långvariga besvär”. I brevet kommenteras den rapport som whiplashskriften hänvisar till. Forskarna konstaterar att Styf och Tenenbaum undviker att nämna rapportförfattarnas (Gun et al.) egen möjliga förklaring till sambandet, nämligen att det är de svårast skadade som anlitar advokat. Forskarnas brev har sänts till bland andra Försäkringskassan, Socialdepartementet och försäkringsbolagen. I stället för Styfs och Tenenbaums skrift rekommenderas Försäkringskassan och försäkringsbolagen att använda sig av Whiplashkommissionens slutsatser.

ULRIKA BRANDBERG

Publicerad i nr 4, 2006
Annons
Annons