search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Buggnings- och avlyssningsförslag kan försenas

De hårt kritiserade förslagen om nya tvångsmedel underkänns också av Konstitutionsutskottet. Fyra av riksdagspartierna vill nu skjuta upp genomförandet genom krav på bordläggning.
Propositionerna om buggning och preventiva tvångsmedel lades fram av regeringen med stöd av folkpartiet. Förslagen har fått hård kritik från bland andra Advokatsamfundet och lagrådet.

Konstitutionsutskottet som fått propositionerna för granskning från Justitieutskottet, underkänner också förslagen. Ett enigt utskott delar lagrådets uppfattning att det behövs starkare rättssäkerhetsgarantier och förtydliganden.

Regeringens stödpartier miljöpartiet och vänsterpartiet deklarerade tidigt sitt motstånd mot lagförslagen. När även centerpartiet anslöt sig till kritikerna öppnades en möjlighet att skjuta upp lagstiftningen genom bordläggning.

Möjligheten till bordläggning regleras i regeringsformens andra kapitel och gäller för rättighetsbegränsande lagar. Om det finns ett yrkande om bordläggning krävs fem sjättedels majoritet för att driva igenom förslaget. Uppnår man inte detta får förslaget vila i tolv månader.

Även kristdemokraterna har nu anslutit sig till bordläggningskravet. Centerpartiet och kristdemokraterna är i princip för buggning, men anser att regeringens förslag inte ger tillräckliga rättssäkerhetsgarantier.

ULRIKA BRANDBERG

Publicerad i nr 4, 2006
Annons
Annons