search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Bra stämning vid årets årsmöten

Under mars månad höll Advokatsamfundets lokalavdelningar sina årsmöten. Årets möten kännetecknades överlag av en god stämning. Även deltagarantalet var gott. Vid de olika årsmötena informerade antingen Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, dess ordförande Stefan Lindskog eller chefsjurist Ragnar Palmkvist om samfundets verksamhet

Det kan i sammanhanget nämnas att Stockholmsavdelningens årsmöte 2006 blev en betydligt stillsammare tillställning än fjolårets och utan dramatik.

Här är alla nya styrelser i samfundets avdelningar:

Mellersta
ORDFÖRANDE:
Per Wigert
VICE ORDFÖRANDE:
Peter Bredelius
ORDINARIE LEDAMÖTER:
Fredrik Sandberg,
Bertil Moreau,
Lars Gombrii
SUPPLEANTER:
Robert Wikström,
Andreas Hahn,
Agneta Nyman,
Lennart Lefverström,
Johan Nordgren

Norra
ORDFÖRANDE: Jan Heilborn,
VICE ORDFÖRANDE:
Andreas Victor
ORDINARIE LEDAMÖTER:
Jenny Nordlund,
Anders Jonsson,
Johan Sterner,
Bengt-Olof Horn
SUPPLEANTER:
Annika Ullsten,
Magnus Müchler,
Tomas Krokström

Stockholm
ORDFÖRANDE:
Dick Lundqvist
VICE ORDFÖRANDE:
Johan Hessius
ORDINARIE LEDAMÖTER:
Connie Brück,
Karl-Johan Dhunér,
Lars Edlund,
Lars Hartzell,
Olof Rågmark
SUPPLEANTER:
Elisabeth Fritz,
Tobias Fälth,
Sara Kersby Mindus

Södra
ORDFÖRANDE:
Lars Kongstad
VICE ORDFÖRANDE:
Göran Hellberg
ORDINARIE LEDAMÖTER:
Peter Thörnwall,
Christina Davéus,
Marie Lagerlöf,
Sophie Palmgren Paulsson,
Matts Johnsson
SUPPLEANTER:
Anders Forkman,
Lena Johansson, Lars Kruse,
Magnus Lindsten,
Anna Steén

Utland
ORDFÖRANDE:
Björn Palm-Jensen
VICE ORDFÖRANDE:
Massimo Caiazza
ORDINARIE LEDAMÖTER:
Göran Rise,
Per Runeland,
Ulla-Carin Hjalmarsson-Clark,
Dan Person,
Ann Chowrimootoo,
Karl Woschnagg

Västra
ORDFÖRANDE:
Dan Bullarbo
VICE ORDFÖRANDE:
Hans Potila Strömsnes
ORDINARIE LEDAMÖTER:
Anders Ahlm,
Claes Östlund,
Maria Almgren,
Staffan Karnå,
Mona Jonasson,
Staffan Uvabeck.
SUPPLEANTER:
Mats Österborg,
Lars Hallkvist,
Fredrik Andersson

Östra
ORDFÖRANDE:
Per Sandell
VICE ORDFÖRANDE:
Bengt Ivarsson
ORDINARIE LEDAMÖTER:
Kristina Huldt,
Maria Stureson,
Henrik Snellman
SUPPLEANTER:
Inger Brännström,
Louise Wassberg,
Erik Ferlin

Publicerad i nr 4, 2006
Annons
Annons
Annons