search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Balansgång mellan säkerhet och integritet

Hur mycket kan man inskränka integriteten för att värna det öppna, demokratiska samhället?
Frågan diskuterades vid ett seminarium i riksdagens förstakammarsal i slutet av mars. Bland talarna fanns freds- och konfliktforskaren Wilhelm Agrell och Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. De målade båda en mörk bild av den tilltagande övervakningen i dagens Sverige.

– Vi är på väg in i en tredje våg av övervakning efter andra världskriget och kalla kriget, sa Wilhelm Agrell.

Anne Ramberg betonade att alla inskränkningar av integriteten måste stå i proportion till det aktuella hotet.

– Visa era kort! Berätta hur hotet ser ut, sa Ramberg till cheferna för de olika delarna av underrättelsetjänsten.

Cheferna för de olika delarna av underrättelsetjänsten deltog i seminariet. De betonade att det finns reella hot mot vår säkerhet, som vi måste skydda oss mot. Men de välkomnade ändå diskussionen om de svåra avvägningarna, och var eniga om att det behövs en effektiv kontroll av all underrättelseverksamhet.

Wilhelm Agrell var skeptisk till möjligheterna att kontrollera underrättelsetjänsten.

– Erfarenheterna visar att övervakningsorganisationerna börjar leva sina egna liv, utom räckhåll för parlamentarisk kontroll, sa Wilhelm Agrell.

Seminariet arrangerades av kristdemokraterna och Folk och försvar.

ULRIKA BRANDBERG

Publicerad i nr 4, 2006
Annons
Annons