search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Årsmöte med utbildning i Östra lokalavdelningen

Ställ upp i medierna om det gynnar klienten! Det rådde journalisten Lars Stahre de närmare 40 advokater och biträdande jurister som deltog vid Östra lokalavdelningens utbildningsdag på Öland den 30 mars.
Årets årsmöte och kursdag i Östra lokalavdelningen hölls på Hotell Borgholm. Rubriken på eftermiddagens utbildning var ”Ihuvudet på en journalist”. Lars Stahre har själv 30 års erfarenhet från medievärlden, och han förmedlade en ganska krass bild av journalistkåren.

– Glöm gråskalan! Journalister ser världen i svart-vitt, sa Stahre, som varnade för alltför komplexa svar på journalisternas frågor.

Många av deltagarna vid kursen hade goda erfarenheter av journalister, framför allt med de lokala medierna. Riksmedierna är tuffare och har mindre intresse av goda relationer med advokater, menade Stahre.

Kan man få rätt mot medierna, om de skadat en klient med felaktiga uppgifter eller hårdvinkling i en artikel, frågade en deltagare. Det är nästan hopplöst, ansåg Stahre. Det är viktigt att lära sig förstå hur journalister arbetar, så att det blir så rätt som möjligt från första början. Ett sätt är att, före en intervju, avtala om att få läsa sina citat, tipsade Lars Stahre. Man kan också erbjuda sig att faktagranska artikeln.

TV är det svåraste mediet att behärska. Det gäller att vara klar över sitt budskap, och sedan ta varje tillfälle att förmedla det, sa Lars Stahre. Han gav exempel på hur man kan undvika obehagliga frågor och i stället gå över till det man vill framföra.

– Tänk er att det är en 30 sekunders plädering ni ska hålla framför kameran, uppmanade han kursdeltagarna.

Några advokater och biträdande jurister fick chansen att träna på detta i en intervju framför kameran.

’’Sätt fart och anställ!’’
Efter årsmötesförhandlingarna berättade Advokatsamfundets ordförande Stefan Lindskog om aktuella frågor i samfundet. Han betonade att advokatkåren, trots olika verksamhetsområden, måste hålla ihop och samla sig kring advokatrollens kärnvärden. Kåren behöver också säkra tillväxten på mindre orter, påpekade ordföranden. Idag finns en mycket stor del av de biträdande juristerna på de stora byråerna i storstäderna. Stefan Lindskog uppmanade ledamöterna att sätta fart och anställa biträdande jurister för att fostra framtidens advokater.

Inför middagen gav Owe Fransson, som driver Hotell Borgholm tillsammans med hustrun Karin Fransson, en presentation av hotellet, Ölands äldsta företag verksamt på samma plats. Riktigt samma lokaler är det dock inte, hotellet brann ner i april 2004. Återuppbyggnaden var klar ett år senare.

ULRIKA BRANDBERG

Publicerad i nr 4, 2006
Annons
Annons
Annons