search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokater skänker skulptur

En sammanläggning av tingsrätterna i Västervik, Oskarshamn och Kalmar ägde rum i januari 2005 till Kalmar tingsrätt med kansli i Kalmar och tingställen i Västervik och Oskarshamn.
Domkretsen omfattar numera hela länet och sålunda samma område som Länsrätten i Kalmar län. Tingshuset i Kalmar har under 2005 och början av 2006 genomgått förändring och byggts till. De nya lokalerna invigdes vid festlighet den 23 mars 2006 med justitieministern som huvudtalare. Samtidigt firades tingshusets 40-årsjubileum. Advokatkåren i länet uppmärksammade händelsen genom överlämnande av väggskulpturen benämnd ”Med all rätt". Vid invigningen presenterade konstnären Matz Nordell och representanten för advokatkåren Eva Kullman skulpturen utsmyckad med symboler för såväl rättsväsendet som länet.

EVA KULLMAN

Publicerad i nr 4, 2006
Annons
Annons