search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokater bryter gamla gränser

ÖRESUNDSREGIONEN • Öresundsadvokaterna är namnet på den nya förening som ska få svenska och danska advokater i Öresundsregionen att samarbeta mer över gränsen.
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas yrkeskunskap om juridiska förhållanden i Öresundsregionen. Den ska även marknadsföra och profilera medlemmarna i regionen. Återkommande ska man genomföra utbildningsinsatser för medlemmarna.

Annika Boström, ordförande i Öresundsadvokaterna, säger att föreningen även ska fungera som ett slags nätverk så att advokater verksamma i de olika länderna ska kunna utveckla nya arbetsområden och det ska även kunna bidra till att länka samman klienter med advokater i det ena eller andra landet.

Hittills har det varit så att om en dansk klient frågat en dansk advokat om denne vet någon bra svensk kollega så har svaret blivit en huvudskakning och vice versa. Men med hjälp av föreningen ska klienten kunna få kontakt med en advokat i grannlandet.

– Nätverket är ett initiativ att stärka advokaternas möjligheter på båda sidor sundet. En ”vinna-vinnasituation”, säger Helle Pallesen, direktör i Advokaternes Serviselskab A/S, som ägs av Advokatsamfundet i Danmark.

Som exempel på ett nytt arbetsområde ser Boström och Pallesen möjligheterna för svenska advokater att satsa mer på fastighetsjuridik i samband med fastighets- och husförsäljningar. I Danmark är det ett av de stora uppdragsområdena. Att låta en mäklare representera både säljare och köpare är enligt danskt synsätt en smula märkligt. Det är upplagt för intressekonflikt. Här kan svenska advokater lära sig av sina danska kollegor om vikten av marknadsföring.

Att föreningen bildats hänger intimt samman med den starka utveckling som Öresundsregionen är inne i. Städerna i regionen växer. Människor på båda sidor av sundet reser allt mer och bosätter sig oftare i ett land och arbetar i det andra. Startskottet för den här utvecklingen var byggandet av Öresundsbron.

– Bron var katalysatorn, hur irrationellt det än kan tyckas. På något sätt är det som om bron fört oss närmare varandra. Inte bara så att vi från Malmö-Lund reser mer till Köpenhamn. Om jag går på Södergatan här i Malmö så hör jag danska betydligt oftare än för några år sedan, säger Annika Boström.

Helle Pallesen, beskriver det på ett liknande sätt:

– Tidigare fungerade Öresund som en Berlinmur. Men den är borta nu. Bron betyder allt. Från Köpenhamns stadskärna tar det 40 minuter att ta sig till Malmö centrum.

Den konkreta upptakten till att föreningen startades var diskussioner som fördes på Nordic Lawyers Academy’s möten. Diskussionerna ledde till en konkret plan och den 20 januari i år hölls det konstituerande mötet.

För närvarande har föreningen 70 medlemmar, varav 37 är danskar och 33 svenskar. Framförallt deltar advokater från mindre och mellanstora byråer.

Vilket språk ska man då tala i föreningen?

– Vi ska kunna förstå varandras språk och använda vårt eget. Engelskan ska undvikas. En del i samarbetet är att vi tillsammans ska finna gemensamma uttryck. Något som vi svenskar tycks ha lite svårare för än danskar. Fast med tiden kommer vi säkert att bli allt skickligare, säger Annika Boström.

TOM KNUTSON

Läs mer om föreningen på www.oresundsadvokater.com.

Initiativet ses med gillande
ÄVEN FRÅN ADVOKATSAMFUNDETS SÖDRA AVDELNING ses det gränsöverskridande initiativet med gillande.

– Jag ser positivt på alla seriösa insatser som kan bidra till att stärka advokatens roll och öka utbytet av erfarenheter och kunskaper advokater emellan. Föreningen Öresundsadvokater är ett bra initiativ och jag hoppas att föreningen kommer att lyckas med sina föresatser att främja advokaternas yrkeskunskaper om förhållandena i Öresundsregionen, säger Lars Kongstad, ordförande i Södra avdelningen.

Publicerad i nr 4, 2006
Annons
Annons