search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Stort deltagande på konferens

Mer schabloniserade ersättningar och en fristående pool av medicinska rådgivare. Det kan vara ett par sätt att förbättra skaderegleringen och tilltron till försäkringsbolagen. Det menade deltagarna vid den årliga konferensen om personskadereglering i Stockholm.
Konferensen är ett samarrangemang mellan Advokatsamfundet och Försäkringsförbundet och hölls den 16 mars. Årets konferens, den fjärde i ordningen, hade fått rubriken ”Den nya skaderegleringen”. Mer än 200 advokater, biträdande jurister och skadereglerare deltog i konferensen.

Ett aktuellt diskussionsområde är en ökad användning av schabloner i skaderegleringen för att öka snabbheten och förutsebarheten. Henrik Lundin från Folksam presenterade resonemangen från en sittande arbetsgrupp. Advokat Christer Magnergård höll med om att schabloner har många fördelar och borde användas mer. Men han ville ge de skadelidande en valmöjlighet. Antingen får man sina skador ersatta efter schabloner eller enligt dagens system reglerat i Skadeståndslagen.

Ytterligare ett område där försäkringsbolagen har förtroendeproblem är de medicinska rådgivarna som granskar journalhandlingar och hjälper bolagen med de medicinska bedömningarna. Ett sätt att öka oberoendet och skapa förtroende för försäkringsbolagen vore att inrätta en pool av medicinska rådgivare. Henrik Ask från If berättade om försäkringsbolagens arbete för att skapa en sådan pool. Åhörarna var mestadels positiva till själva tanken. Däremot fanns det olika uppfattningar om hur poolen borde organiseras och finansieras.

Konferensen innehöll också flera andra punkter. Staffan Moberg, förbundsjurist vid Försäkringsförbundet, gav åhörarna en överblick över aktuella frågor inom skaderegleringen. Siwert Gårdestig från Försäkringskassan berättade om kassans arbete mot ohälsan och advokat Erik Reveman resonerade kring problemen med att förena advokatetik med försäkringsbolagens villkor.

ULRIKA BRANDBERG

Publicerad i nr 3, 2006
Annons
Annons