search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden

R-2005/1251 Slutbetänkandet Miljöbalken; miljökvalitetsnormer, miljöorganisationerna i miljöprocessen och avgifter, SOU 2005:59
R-2005/1646 Delbetänkandet En ny uppgifts- och ansvarsfördelning mellan polis och åklagare, SOU 2005:84
R-2005/1751 Betänkandet Ägaransvar vid trafikbrott, SOU 2005:86
R-2005/1800 Promemorian Nya kapitaltäckningsregler.

Publicerad i nr 3, 2006
Annons
Annons
Annons