search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nya utslussningsmetoder föreslås

I propositionen om en ny kriminalvårdslag föreslås två nya utslussningsalternativ från fängelse tillbaka till samhället. Vistelse i halvtidshus innebär att den intagna får bo utanför fängelset med stöd och tillsyn av Kriminalvården. Den som får utökad frigång avtjänar i stället sista delen av sitt straff i hemmet, under viss kontroll. Frigång och villkorlig frigivning bevaras som utslussning, dock med större möjligheter att skjuta på den villkorliga frigivningen.

Publicerad i nr 3, 2006
Annons
Annons
Annons