search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ny TEMO-undersökning om advokater på gång

För tre år sedan genomförde Advokatsamfundet i samarbete med Temo en undersökning om bland annat advokaternas organisation, verksamhet och lönsamhet.
Det var då tredje gången som Temo på uppdrag av Advokatsamfundet gjorde en statistisk undersökning av landets advokater.

Nu pågår arbetet med en ny liknande undersökning, som denna gång också omfattar biträdande jurister. Ytterligare en nyhet är att undersökningen genomförs i form av två olika enkäter; en som riktar sig till enskilda advokater och biträdande jurister och en som riktar sig till advokatbyråerna. Båda har skickats med e-post. Alla som svarar får vara helt anonyma.

– Villkoren och förutsättningarna för advokatverksamheten förändras hela tiden. Undersökningen är viktig för Advokatsamfundet, för att vi ska få en överblick och kunna ge bästa möjliga service till våra ledamöter och biträdande jurister, säger Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet.

Vid den förra undersökningen var svarsfrekvensen 62 procent. Anne Ramberg hoppas på ett högt deltagande denna gång.

– Varje svar är betydelsefullt för att bilden ska bli så heltäckande som möjligt, säger hon.

Publicerad i nr 3, 2006
Annons
Annons