search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Law Care: Advokater hjälper advokater att hantera stressen

I Storbritannien finns en speciell hjälplinje, öppen 365 dagar om året, dit stressade advokater kan vända sig. Ursprungligen var Law Care inriktat på alkoholmissbruk. Men med tiden har fokus förskjutits allt mer mot stressrelaterade problem.
– Ungefär 75 till 80 procent av samtalen handlar idag om stress och depression. Och ungefär samma andel av dem som har alkoholproblem berättar att de började dricka på grund av stress på arbetet, säger Hilary Tilby, chef för Law Care och själv före detta advokat.

Initiativet till Law Care togs för snart åtta år sedan av några advokater som alla missbrukat alkohol. De tyckte att jurister behövde en organisation där de kunde få hjälp av andra som förstod deras problem. Idag hjälper Law Care förutom advokater (solicitors och barristers) också domare.

Fyra anställda
Law Care har fyra anställda som svarar i telefonen på organisationens hjälplinje. Alla är själva före detta advokater. Samtalen är ofta långa, mellan en och en och en halv timme är inte ovanligt, berättar Hilary Tilby. Under samtalets gång får personen som ringer hjälp att bena ut sina problem.

– Men vi säger aldrig åt folk vad de ska göra. Vi hjälper människor att själva hitta lösningar. Oftast vet de redan hur lösningen ser ut. De behöver bara få tala igenom och formulera det för någon annan först, säger Hilary Tilby.

Vid behov hjälper Law Care till att hitta professionell hjälp, som en psykoterapeut eller behandling för alkoholproblem. Dessutom finns 150 volontärer knutna till organisationen. De är advokater och domare som själva upplevt svårigheter och kan ställa upp som stödpersoner för andra med liknande problem.

Stressförebyggande
En grundsten i Law Cares arbete är sekretessen. De som ringer kan känna sig alldeles trygga att organisationen inte lämnar ut deras namn.

Förutom hjälplinjen bedriver Law Care också stressförebyggande utbildning ute på advokatbyråerna.

– När jag tog över som chef här kände jag att vi väntade tills människor sprang in i väggen, och sedan hjälpte vi till att samla ihop bitarna. Vi borde vara med innan de går in i väggen, säger Tilby.

Organisationen har flera olika utbildningar. Kurserna innehåller ämnen som tecken på stress, följder av långvarig stress, planering och strategier i arbetet för att minska stressen, och mentala och fysiska metoder att hantera stress.

Intresset för stressutbildningarna ute på advokatbyråerna blir stadigt allt större.

– Det har tagit tid för advokaterna att erkänna att stress inte är ett fult ord, och att det inte är ett svaghetstecken att erkänna att man är stressad. Byråerna börjar mer och mer förstå att det är i deras intresse att stödja sin personal så att de inte blir överstressade av sitt arbete, berättar Hilary Tilby.

Familjerätt stressar mest
Arbetsbördan, konkurrensen och därmed också stressen har ökat för brittiska advokater på senare år, menar Hilary Tilby. Och mest stressade verkar familjerättsadvokater vara, säger hon.

Enligt Hilary Tilby visar forskningen att den som ständigt konfronteras med svåra berättelser och stressade människor i svåra situationer och ska använda detta i sitt arbete, till slut får sin personlighet påverkad av det.

Antalet samtal till Law Care ökar för varje år med minst 25 procent. Hilary Tilby kan se tre förklaringar till det. För det första att organisationen blir mer och mer känd genom sina utbildningar. För det andra att kulturen bland brittiska advokater håller på att förändras, så att det blir mer accepterat att erkänna sina problem. För det tredje handlar det om att stressen faktiskt ökar.

– t är en enorm press och hård konkurrens. Konkurrensen gör att de unga inte vill erkänna att de har problem, eftersom det kan bli ett stigma på dem mot andra. Den attityden måste förändras inom byråerna, manar Hilary Tilby.

Fakta om Law Care
Organisationens verksamhet finansieras av advokatorganisationerna i Storbritannien. Organisationen arbetar under sekretess. Law Care kan ge stöd bland annat till personer som har problem med stress, depression, alkoholmissbruk eller annat missbruk, ätstörningar och mobbing på arbetsplatsen.

Under 2005 tog Law Care emot 352 samtal i nya ärenden och ytterligare 881 samtal som rörde tidigare klienter. Under 2005 kom 62 procent av samtalen om alkohol från män, 62 procent av samtalen om stress och depression från kvinnor och 91 procent av samtalen om mobbing på arbetsplatsen från kvinnor. 3 450 advokater och domare deltog i någon av Law Cares utbildningar under 2005.

ULRIKA BRANDBERG, TOM KNUTSON

Publicerad i nr 3, 2006
Annons
Annons
Annons