search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kommitté vill ha samlad diskrimineringslag

En skärpt och sammanhållen diskrimineringslag är ett av förslagen i Diskrimineringskommitténs förslag som överlämnades i slutet av februari. Kommittén vill också ersätta dagens fyra ombudsmän mot diskriminering med en sammanslagen myndighet. Diskrimineringskommittén vill också förändra sammansättningen av Arbetsdomstolen och ge talerätt till intresseorganisationer.

Publicerad i nr 3, 2006
Annons
Annons