search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Juridiska biblioteket – en värdefull resurs för landets advokater

Juridiska biblioteket på Advokatsamfundet är ett väl uppdaterat juridiskt fackbibliotek. Men kännedomen om biblioteket bland landets advokater är mycket olika.
I Advokatsamfundets lokaler på Djurgården i Stockholm finns Juridiska biblioteket. Det är ett välförsett juridiskt fackbibliotek med en boksamling på närmare 50000 band.

I bokhyllorna ryms ett urval av den svenska juridiska litteraturen, alltifrån 1700-talet och framåt. Dessutom omfattar biblioteket juridisk litteratur från de nordiska länderna, Storbritannien, Frankrike, Tyskland samt USA. Kärnan i det utländska bokbeståndet består av civil- och processrätt samt internationell privaträtt och EU-rätt.

I biblioteket finns även tillgång till vissa rättsdatabastjänster som Karnov Plus med EU-rätt samt Sveriges rikes lag med ett urval av lagkommentarerna.

Bitte Wölkert är ansvarig bibliotekarie för Juridiska biblioteket. Hon började i december 2005 och kommer närmast från en tjänst som bibliotekarie vid Stockholms tingsrätt. Bitte berättar att de största besökskategorierna är advokater och biträdande jurister. Fast många forskare och juriststudenter kommer också på besök. I fjol hade biblioteket 659 besökare. 830lån registrerades. Till det kommer förfrågningar per telefon, e-post och fax.

Mest utlånat är svensk juridisk litteratur, framförallt associationsrätt, arbetsrätt och familjerätt, immaterialrätt samt straff- och processrätt.

Vissa byråer och advokater är betydligt flitigare biblioteksanvändare än andra. Bitte Wölkert understryker att hon gärna ser att fler inom advokatkåren får upp ögonen för biblioteket:

– Jag tror inte att alla advokater och byråer är medvetna om vilken resurs och nytta de kan ha av Juridiska biblioteket. Alla är välkomna.

Bitte Wölkert tycker att det är sympatiskt med en relativt liten arbetsplats och att arbeta på ett mindre bibliotek. Kontakten med låntagarna blir mindre anonym, menar hon.

Det pågår ett utvecklingsarbete på Juridiska biblioteket. Bitte Wölkert deltar i ett webbprojekt på Advokatsamfundet som kommer att leda till att det Juridiska biblioteket ska få en egen webbsida. Det finns även planer på att datorisera utlåningen för att underlätta för låntagarna.

TOM KNUTSON

Låneregler & öppettider
•Tillgängligt för alla som har avlagt juridisk examen och för andra efter överenskommelse.
•Advokater/advokatbyråer har möjlighet att låna ur samlingarna. Föradvokater som är verksamma på annan ort kan böcker sändas per post på mottagarens bekostnad.
•Biblioteket har tio läsplatser.
•Det kan vara en bra idé att ringa om man är på jakt efter en viss bok för att vara säker på att den finns inne.
•Bibliotekskatalogen är sökbar via hemsidan.
•Öppet mellan kl 08.30 och 17 (sommartid kl 16), lunchstängt 12-13
•Kontakt: 08 459 03 20, e-post bitte.wolkert@advokatsamfundet.se

Bakgrund: Två boksamlingar blev en
Grunden till Juridiska biblioteket lades 1935 genom att Sveriges advokatsamfund, Juristföreningen i Stockholm och Föreningen för utgivande av svensk Juristtidning slog samman sina boksamlingar. Advokatsamfundets boksamling omfattade huvudsakligen advokat GUNNAR COLLINs bibliotek, som efter dennes död år 1927 inköptes av en krets Stockholmsadvokater och överlämnades till samfundet. Juristföreningens boksamling bestod huvudsakligen av de böcker som justitierådet TORE ALMÉN donerat till föreningen. Juristtidningens boksamling utgjordes av recensionsexemplar av juridiska arbeten, som tidskriften fått alltsedan tidningens tillkomst 1916.

Juridiska biblioteket är sedan 1963 en stiftelse, som enligt stadgarna har till ändamål att genom sin verksamhet främja rättsvetenskaplig forskning.

Publicerad i nr 3, 2006
Annons
Annons
Annons