search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokat blir Sveriges första barn- och elevombud

ADVOKAT LARS ARRHENIUS blir först ut på den nyinrättade posten som barn- och elevombud. Hans uppgift är att övervaka att skolorna följer lagen mot diskriminering och kränkande behandling.

Den nya lagen trädde i kraft den första april i år. För att ge tyngd åt den inrättade regeringen samtidigt ett barn- och elevombud inom Skolverket. Ombudet ska informera om lagen och hjälpa skolorna att förebygga mobbing, men också ha tillsyn över skolornas arbete och företräda enskilda elever som mobbats.

Lars Arrhenius är tvåbarnsfar, har varit advokat i elva år och arbetar på Försvarsadvokaterna Stockholm. Hans engagemang för barns rättigheter har tidigare manifesterats genom ett styrelseuppdrag för svenska Unicef.

Uppdraget som barn- och elevombud är ett förordnande på sex år. Ett kansli på omkring fem personer finns knutet till ombudet.

Publicerad i nr 3, 2006
Annons
Annons
Annons