search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Kvinnor som lyckas: Löftet om delägarskap gick inte att motstå

Karin Dunér gjorde som många andra kvinnor och hoppade av, efter två år som advokat. Nu har hon tagit klivet tillbaka in i samfundet, och är delägare i en advokatbyrå som sätter normala arbetstider före högsta möjliga vinst.
KARIN DUNÉR, 42 år
• Särbo/sambo, två barn 16 och 14 år i ett tidigare äktenskap.
•Advokat och delägare, Trägårdh & Falkenborn Advokatbyrå AB
INRIKTNING Miljörätt (kollegorna på byrån arbetar främst med fastighetsrätt)
KARRIÄR Biträdande jurist på Lagerlöf & Leman Advokatbyrå 1993. Advokat 1996. Avdelningsdirektör Naturvårdsverket 1998, enhetschef Naturvårdsverket 2002. Anställd vid Trägårdh & Falkenborn Advokatbyrå 2005, advokat och delägare samma år.

Karin Dunérs barn var ett och tre år gamla när hon började som biträdande jurist. Karin tycker att det fungerade ganska bra att förena föräldraskapet med arbetet.

– Jag hade inställningen redan då att om man är tydlig och talar om när man behöver gå och när man kan vara tillgänglig så fungerar det oftast. Vissa perioder fungerar det inte, och då får man lösa det. Det handlar om ömsesidig respekt och ansvarstagande. Jag vet ju inte om det hade fungerat i längden, men just då fungerade det.

Karin valde att lämna advokatbyrån och bli statstjänsteman mycket för att fördjupa sina kunskaper i miljörätt. Tanken var från början att det skulle bli ett kort besök på Naturvårdsverket. Men spännande arbetsuppgifter och goda kollegor höll henne kvar i sju år.

Förra året återvände Karin Dunér till advokatvärlden. Tanken på att åter få arbeta med tidigare advokatkollegor och löftet om delägarskap gick inte att motstå. Men en förutsättning för Karins beslut var att byrån hade rätt inställning, menar Karin.

– Jag visste att det är en byrå där det pågått intensiva diskussioner om värderingar, och det kändes bra och rätt. Det finns en norm inom advokatvärlden att man alltid ska arbeta väldigt mycket. Hos oss finns det perioder då vi arbetar mycket, men annars håller vi normala arbetstider. Det gäller alla på byrån. Det ska vara möjligt att ha en bra balans i livet och att fortfarande kunna sträva efter högsta kvalitet, säger hon.

Inställningen gör att advokatbyrån ibland tackar nej till nya klienter.

– Vi avstår från inkomster, dels för att kunna hålla normala arbetsinsatser, dels för att bibehålla hög kvalitét på det vi levererar och kunna serva våra befintliga klienter på ett bra sätt, berättar Karin.

ULRIKA BRANDBERG, TOM KNUTSON

Publicerad i nr 2, 2006
Annons
Annons
Annons