search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Juridiken hindrar omvandling av ekonomin

Peter Tovman har som första civilekonom skrivit en ekonomielicentiat-examen på Juridicum vid Stockholms universitet. I sin avhandling visar han hur dagens juridiska system hindrar en omvandling av det ekonomiska systemet.
Peter Tovman har kombinerat juridik, företagsekonomi och systemanalys i sin studie. Syftet har varit att undersöka om lagen om företagsrekonstruktion är rätt utformad för företag i dag. Fokus är på tjänsteföretag. Hans slutsats är att det legala systemet kring insolvens inte är anpassat till IT-företagen och andra kvalificerade tjänsteföretag med en stor andel humankapital och därför i praktiken inte fungerar så som lagstiftaren avsett.

Enligt Peter Tovman fungerade arbetsrätten tillsammans med insolvenssystemet bra i gårdagens näringsliv som dominerades av stora industrier. Men för dagens små och medelstora kunskapsintensiva företag blir resultatet ett helt annat. Olika delar av rättssystemet samverkar i stället till att slå ut dessa företag i lågkonjunkturer redan på ett tidigt stadium. Det är en följd av att företagen saknar värden i maskiner och liknande. I stället har de sina viktigaste värden i sina medarbetare; tillgångar som innebär stora utgifter.

När företagen inte kan göra sig av med personal i en lågkonjunktur på så sätt som skulle vara bäst för företagen drabbas företagen snart av svårigheter. De har höga lönekostnader men kan inte göra av med de anställda som behövs minst. Dessutom saknas maskiner och liknande som banksäkerhet. Därför riskerar dessa företag att snabbt hamna i en kris.

– Dagens legala system var väl anpassat till industrisamhället men inte till dagens tjänste- och kunskapssamhälle. Det juridiska systemet hindrar ekonomisk tillväxt. I och med nästa lågkonjunktur blir bristerna med dagens system uppenbara.

Peter Tovmans lösning handlar framför allt om att reformera arbetsrätten och göra det lättare för företagen att bli av med anställda som inte har den profil som de nya uppdragen kräver. Han bedömer chanserna till en sådan förändring på kort sikt som mycket små. Men på lång sikt lär globaliseringen tvinga fram en förändrad arbetsrätt eftersom det i länder som Indien redan finns en betydligt större flexibilitet i företagens anställningsförhållanden. Samtidigt erbjuder dessa länder i många fall kompetens som är likvärdig med den svenska och en annan lönebild.

I sitt arbete har Peter Tovman infört nya begrepp som affärssystem, verksamhetsperspektiv och ägarperspektiv. Skälet till det var att det inom den juridiska litteraturen saknades sådana som tillräckligt väl beskrev företagens verksamhet.

Läs mer: Företagsrekonstruktion enligt FrekL eller KL? En studie ur IT-företagens perspektiv. Stockholms universitet.

TOM KNUTSON

Publicerad i nr 2, 2006
Annons
Annons
Annons