search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Italienska arvoden strider mot EU:s regler

EU • Generaladvokaten anser att de italienska bestämmelserna om minimiarvoden för advokater strider mot EUs regler om fri rörlighet för tjänster. I två mål som rör tillämpningen av fasta taxor i Italien konstaterar en generaladvokat att de italienska reglerna gör att möjligheterna att konkurrera med priset neutraliseras för advokater, som kommer från andra länder och vill erbjuda sina tjänster i Italien. Dagens system med minimiarvoden innebär enligt honom ett orättfärdigt ingrepp i den fria rörligheten för tjänster. Generaladvokaten yttrade sig även över det italienska systemet med fasta arvodestabeller för advokattjänster utförda utanför domstolar. Han kom till slutsatsen att systemet är förenligt med EUs konkurrensregler. Generaladvokaten var även av samma uppfattning angående förbudet mot att förhandla bort tabellerna.
Läs mer på http://www.curia.eu.int/en/actu/communiques/cp06/aff/cp060008en.pdf

TOM KNUTSON

Publicerad i nr 2, 2006
Annons
Annons
Annons