search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Återställ balansen

USA • Det är hög tid att återställa balansen. Det anser Michael S Greco, ordförande i American Bar Association (Amerikanska advokatsamfundet).
Greco skriver på ABA:s webbplats att inte någon gång är det så svårt att bevara och skydda demokratin som då vi är utsatta för fysisk fara. Rättssystemet kan uppfattas som för långsamt och som nödvändigheter för säkrare tider än för farliga krigstider. Den sortens resonerande kan dock leda fel och i stället skapa sina egna faror.

Under senare år har det hävdats att presidentmakten i det närmaste ska vara obegränsad i kampen mot terrorismen, till och med när den skulle ha inkräktat på de medborgerliga fri- och rättigheterna. Greco varnar för utvecklingen och understryker att det inte får bli så att de grundläggande delarna av en demokrati och rättsstat går förlorade i kampen mot terrorism.

Läs mer på http://www.abanet.org/media/releases/opedbalance.html

TOM KNUTSON

Publicerad i nr 2, 2006
Annons
Annons
Annons