search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Vem styr över domar, opinion och lagstiftning?

Är dagens lagstiftare passiv och svag? Är politikerna lyhörda för medborgarnas förändrade moraluppfattningar? Försöker medierna påverka domstolarnas sätt att döma?
Det var några frågor som diskuterades när medlemmarna i Föreningen för lagstiftningslära träffades för en tid sedan på Advokatsamfundet.

Hans Gunnar Axberger, professor i medierätt, beskrev hur den allmänna opinionen skapas av olika samhällsaktörer, där rättsväsendet är en aktör. Sett över tiden har de olika aktörernas styrka växlat sinsemellan.

Axberger tecknade bilden av en lagstiftare som i dag i huvudsak är passiv och svag. I stället för reformer och lagstiftningsprojekt har vi fått förvaltning och ett politiskt lapptäcke. Den aktivitet som förekommer domineras av EU-anpassning, som är mera form än innehåll, och mediedrivna brandkårsuttryckningar.

Axberger konstaterade att det även pågår en underström av ökad repression med mer övervakning och strängare straff. Men enligt Axberger har domstolarna klarat sig från att påverkas av medierna i sitt dömande.

Mediernas roll i dag är att i hög grad administrera och styra vad som utspelas på den offentliga arenan. Och mellan politikerna och medierna har det uppstått en symbios.

Alla aktörer, som ingår i den kedja som Axberger visade upp, har sin egen unika roll och har sin arbetslogik. Det väsentliga är att aktörerna balanserar och respekterar varandra, underströk Axberger.

Dan Eliasson, statssekreterare på Justitiedepartementet, ställde frågan om det råder en spänning mellan politiker och rättsväsendets aktörer. Han frågade sig retoriskt om det finns en risk i denna spänning och svarade att det gör det inte. Politikerna försöker vara ”lyhörda” och är särskilt intresserade av att få veta medborgarnas förändrade uppfattningar i moralfrågor, som i dag förändras snabbare än någon gång tidigare.

Eliasson konstaterade att frågor som rör rättsväsendet politiserats kraftigt under de senast tio åren. Sammantaget ansåg Eliasson att erfarenheterna från de tio senaste åren visar att politiker tagit sitt ansvar, med värdefullt stöd av tjänstemännen i regeringskansliet, och inte hemfallit åt att ge vika för kortsiktiga politiska opinioner. Eliasson ansåg att lagstiftaren visat sig vara stark och kraftfull.

Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, belyste särskilt problemet med mediernas roll när de försöker påverka lagstiftaren och även påverka utgången i enskilda mål. Hon underströk behovet att reagera mot detta. Det är angeläget att domstolarna förklarar sina domar. Anne Ramberg berörde även lagrådets framtida roll, behovet sedan Sveriges EU-medlemskap av bättre beredning i lagstiftningsärenden, samt att man bör diskutera en författningsdomstol.
Tom Knutson

Publicerad i nr 1/2006
Annons
Annons
Annons