search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Skiljeförfarande: Utbildning ska hävda Sverige

Sverige har under många år varit en ledande nation inom skiljeförfaranden. Men nu hårdnar den internationella konkurrensen. För att stärka Sveriges position och säkra återväxten av skickliga skiljemän startar en utbildning som ska ge såväl kunskaper som praktiska färdigheter.
Initiativet till utbildningen togs av The Swedish Arbitration Association, SAA. Claes Lundblad är ordförande i SAA:s styrelse och har mångårig erfarenhet som ombud och skiljeman. Han är en av seminarieledarna på kursen. Han konstaterar att andra länder tagit upp tävlan med Sverige på den internationella arenan.

–Ska vi hävda Sverige som ett land för att lösa internationella handelstvister måste vi göra något för att stärka vår position, säger Claes Lundblad.

En sätt att göra det, menar Lundblad, är att säkra tillväxten av nya skiljemän och ombud med internationellt hållbara kunskaper.

Skiljemansutbildningen arrangeras av SAA tillsammans med Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut, och pågår under hela våren. Deltagarna möts varannan tisdagskväll för ett tretimmarsseminarium. Seminariernas leds av några av landets mest erfarna skiljemän, som alla ställer upp utan ersättning.

Stort intresse
Intresset för utbildningen har varit stort. Ungefär 70 advokater sökte. 18 av dem antogs, alla födda mellan 1960 och 1970. Tanken är att deltagarna efter den svenska utbildningen ska fortsätta att förkovra sig och genomgå Chartered Institute’s Diploma-utbildning i London, Oxford eller Hongkong. För att uppmuntra till det får de som klarar examinationen på den internationella delen tillbaka avgiften för den svenska kursen.

Olle Flygt är en av deltagarna och även utsedd till ”rektor” för utbildningen med ansvar för det praktiska. Som ledamot i SAA:s styrelse har han deltagit i planeringen och engagerat seminarieledare. Han trycker på att kursen kräver en stor arbetsinsats av deltagarna.

–Man måste nog sätta av en dag i veckan för att läsa in sig. I gengäld får vi också mycket. Inte minst handlar det om att skapa nätverk och hitta personer som kan rekommendera oss för skiljemannauppdrag, säger han.

Just att ta sig in på marknaden för skiljemän och ombud vid skiljeförfaranden är en nyckelfråga för yngre advokater.

–Skiljemän är av tradition lite äldre, gråhåriga gentlemän. Det har att göra med att uppdraget bygger på tillit, och den tar tid att bygga upp. Men vi som är aktiva kan hjälpa till med att rekommendera yngre kollegor, säger advokat Finn Madsen, som ska leda ett av seminarierna.

Seminarieledarna håller i ett eller två pass var, i par om två lärare. Tanken är att eleverna ska arbeta praktiskt, så att kursen ger inte bara kunskaper, utan också praktiska färdigheter.

–Jag hoppas att kursen ska ge mig ökad kunskap. Att vara skiljeman är i stor utsträckning ett hantverk, som man kan lära av erfarna skiljemän, säger advokat Harry Bergman. Han beskriver kursens lärare som gräddan av dem som arbetar på området.

Processer och tvister
Kursens elever är redan inriktade på processer och tvister. Advokat Hans Renman ser utbildningen som en chans att bredda sina kunskaper på området.

–Skiljeförfaranden är ett bra komplement till annan affärsjuridik, säger han.

Advokat Cecilia Kindgren-Bengtsson är en av två kvinnliga deltagare på kursen. Hon arbetar redan med processer och som ombud i skiljeförfarande. Det som lockade henne var de namnkunniga seminarieledarna, men också möjligheten att bredda kontaktnätet.

–Jag hoppas att det här kan leda till att jag på sikt kan etablera mig som skiljeman, säger Kindgren-Bengtsson, som gärna såg att fler kvinnor gick samma väg.
Ulrika Brandberg

Publicerad i nr 1/2006
Annons
Annons
Annons