search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

RÅ vill ta nya grepp mot den grova internationella brottsligheten

Den grova organiserade brottsligheten hotar stabiliteten i dagens samhälle. Därför vill riksåklagare Fredrik Wersäll ta flera nya grepp. Ett av dessa innebär att man samordnar dagens sex åklagarkammare som arbetar med internationell brottslighet till en.
– Hotet mot samhällets stabilitet kommer i dag inte från en yttre angripare. Det främsta hotet kommer inifrån, från den grova organiserade brottsligheten och terrorismen. Vi måste ta dessa hot på allvar.

Så beskrev riksåklagare Fredrik Wersäll dagens hotbild när han talade på Svensk Juriststämma.

I hägnet av den fria rörligheten mellan länder har en multidisciplinär brottslighet vuxit fram, berättade Fredrik Wersäll. De som ägnar sig åt denna brottslighet är internationella ligor – inte specialiserade aktörer – som utnyttjar de möjligheter som finns för dagen.

Ligorna flyttar brottsligheten mellan olika brottskategorier för att finna de mest lönsamma. På samma sätt som stora internationella företag agerar man affärsmässigt och strävar efter vinstmaximering och gör riskbedömningar för olika brottsområden och marknader.

För att möta den grova internationella brottsligheten har brottsbekämpningen tvingats ändra form på olika områden. Det rättsliga samarbetet mellan länder har expanderat sedan 1990-talet. Åklagarmyndigheter i olika EU-länder har numer direktkontakt med varandra.

Ett viktigt inslag i kampen mot den internationella brottsligheten är Eurojust som inrättats i Haag. Det är en liten effektiv organisation med åklagare från EU-länderna.

För att gå vidare i kampen mot den internationella organiserade brottsligheten vill riksåklagaren pröva olika vägar. Wersäll förklarade att han tycker att man borde kunna behandla Norden som ett rättsligt område. Han var inte främmande för att till exempel svensk och norsk polis tillsammans skulle kunna agera för att slå till mot ett mc-gäng i Värmland. Han konstaterade dock att dessa tankar hittills mötts med försiktighet i de andra nordiska länderna.

Dagens sex åklagarkammare som arbetar med internationell brottslighet vill Fredrik Wersäll samordna till i princip en internationell åklagarkammare med ett 40-50 tal åklagare. Denna ska få ett operativt ansvar för hela landet och fungera som en spjutspets med en utpräglad internationell kompetens.

Wersäll vill även se en bättre samordning mellan åklagare, polis och tull, både operativt och när det gäller underrättelsearbete.

För att åklagarna ska bli effektivare tänker sig Fredrik Wersäll att man ska arbeta mer i team, där kan det ingå flera åklagare, olika specialister samt särskilt avdelade poliser.

– Det är logiskt med dagens hotbild att ta pengar från försvaret och föra över till rättsväsendets aktörer, konstaterade Fredrik Wersäll.
Tom Knutson

Publicerad i nr 1/2006
Annons
Annons
Annons