search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Polisen: Fyra frågor till rikspolischefen Stefan Strömberg

1)Vilka är de viktigaste insatserna som svensk polis gjort under senare år för att bli bättre på att bedriva brottsutredningar där barn är inblandade?

–Polishögskolan har sedan några år en påbyggnadskurs om intervju och förhörsmetodik vid förhör med barn. Den kursen följer upp en grundkurs om våld mot barn. Flera polismyndigheter har inrättat speciella enheter eller rotlar där ärenden som gäller personer under 18 år hanteras.

2)Trots utbildningsinsatser riktas kritik mot polisens sätt att genomföra förhör med barn. Hur ska polisen bli bättre på att genomföra brottsutredningar där barn är inblandade?

–På sex platser i vårt land har öppnats eller kommer snart att öppnas så kallade barnhus. Det är en verksamhet som polisen bedriver i samarbete med bland andra Åklagarmyndigheten, Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket. Barnhus är en verksamhet där olika myndigheter samverkar vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott. Syftet är att utredningarna ska vara anpassade till barnen samt att höja kvaliteten i utredningarna.

3)Vilka är de viktigaste kommande insatserna som svensk polis ska genomföra för att bli bättre på att klara brottsutredningar där barn är inblandade?

–I den nya organisationsform som Rikspolisstyrelsen nu börjar arbeta i ska en särskild sektion arbeta med brott mot kvinnor och barn samt trafficking. Sektionen har i uppdrag att utveckla polisens förmåga att utreda sådana brott.

4)Hur ser du på förslaget att inrätta ett beteendevetenskapligt centrum?

–Ett förslag i högsta grad värt att se närmare på. Jag deltar gärna i en fortsatt diskussion om vad ett sådant centrum skulle kunna tillföra. Jag vill samtidigt framhålla att polisen strävar efter att ständigt utveckla sin förmåga att utreda brott mot barn och att ta till sig ny kunskap och nya rön. Det ska bland annat ske genom den nya enhet på Rikspolisstyrelsen som ska arbeta med brott mot barn.
Magnus Andersson, Tom Knutson

Publicerad i nr 1/2006
Annons
Annons