search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny litteratur på Juridiska Biblioteket, Advokatsamfundet

Ahlberg, Kerstin: Arbetsmiljölagen (4. uppl. Prevent. 176 s)
Bank & försäkring 2005/2006: Regelsamling (FAR. 1381 s)
Bengtsson, Bertil: Försäkringsrätt (7. uppl. Norstedts juridik. 121s)
Bring, Thomas & Diesen, Christian: Förundersökning (3. uppl. Norstedts juridik. 555 s)
Bryde Andersen, Mads: Advokatretten (København : Advokaternes Serviceselskab. 864 s)
BRÅ-rapport 2005:12: Kriminalstatistik 2004 (BRÅ. 257 s)
BRÅ-rapport 2005:15: Ett steg på väg – kartläggning av de lokala brottsförebyggande råden (BRÅ. 61 s)
BRÅ-rapport 2005:16: Narkotikastatistik 2004 (BRÅ. 56 s)
Bylander, Eric & Lindblom, Per Henrik (red): Muntlighet vid domstol i Norden (Iustus. 316 s)
Börs 2005/2006: Regelsamling (FAR. 1340 s)
Carbonneau, Thomas E: The law and practice of arbitration (New York, Juris Publishing. 2004. 597 s)
Danielsson, Hans & Sund, Lars-Göran: Familjeägda aktiebolag och generationsskiften (2. uppl. Iustus. 79 s)
FAR:s samlingsvolym (FAR. 2005)
Fawcett, J. E. S mfl: International sale of goods in the conflict of laws (Oxford Univ. Press. 1458 s)
Finlands lag (Helsingfors, Talentum. 2 vol)
Gerhard, Peter: Köprättens grunder (9. uppl. Liber ekonomi. 284s)
Gerven, Walter van: The European Union (London : Hart. 397 s)
Gorton, Lars & Henriksson, Lars: Rättsliga ramar för internationella affärer (2. uppl. Norstedts juridik. 337 s)
Grunewald, Karl & Leczinsky, Carl : Handikapplagen LSS (5.uppl. Norstedts juridik. 358 s)
Hedberg, Stig: Kommentarer till AB 04 (Svensk byggtjänst. 204 s)
Hörnberg Lindgren, Christina: Miljökonsekvensbedömningar som rättsligt verktyg för hållbar utveckling (Akademisk avhandling. Umeå universitet. 300 s)
Iseskog, Tommy: Personaljuridik (18. uppl. Norstedts juridik. 720s)
Iseskog, Tommy: Uppsägning av personliga skäl (7. uppl. Norstedts juridik. 274 s)
Magnusson Sjöberg, Cecilia (ed.): It law for professionals (Studentlitteratur. 230 s)
Momshandboken (5. uppl. KPMG. 435 s)
Revisorsnämndens praxis 2004 (Iustus. 253 s)
Saldeen, Åke: Barn- och föräldrarätt (5. uppl. Iustus. 321 s)
Schiratzki, Johanna K: Rättvist underhållsbidrag till barn (Iustus. 92 s)
Skorup, Ulf & Underskog, Tomas: Hyreslagarna: i lydelsen 2005 (6. uppl. Dialogos. 309 s)
Lindell, Bengt (ed.), Eklund, Hans m fl: Straffprocessen (Iustus. 506 s)
Striwing, Helena, Åslund Mikael: Djurskydd: fakta och tips (Stockholm, Författares bokmaskin. 272 s)
Tovman, Peter: Företagsrekonstruktion enligt FrekL eller KL?: en studie ur IT-företagets perspektiv (Stockholms Universitet, 165 s)
Trafikförfattningar 2005 (Solna, NTF. 1016 s)
Warnling-Nerep, Wiweka: Tryckfrihet & yttrandefrihet (3. uppl. Jure. 203 s)
Värdepapper 2005/2006: Regelsamling (Stockholm, FAR. 958 s)

Publicerad i nr 1/2006
Annons
Annons
Annons