search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Mänskliga rättigheter på undantag

PALESTINA • Rättsstaten är hårt trängd på de palestinska områdena Gaza och Västbanken. Advokatsamfundet deltar nu i ett internationellt projekt där palestinska advokater ska få utbildning i mänskliga rättigheter och internationell rätt.
Generalsekreterare Anne Ramberg har varit på platsen. Hon berättar om starka upplevelser.
Anne Ramberg ingick i den delegation från Advokatsamfundet, International Bar Association, IBA, och International Legal Assistance Consortium, ILAC, som under fem dagar i december besökte Gaza, Jerusalem och Ramallah för att planera projektet.

Delegationen mötte diplomater, representanter från det palestinska advokatsamfundet, experter på mänskliga rättigheter, företrädare för olika människorättsorganisationer, palestinska domare och israeliska advokater. Delegationen besökte Palestinas Högsta domstol liksom FN:s högkvarter i östra Jerusalem. De träffade också ansvariga för juridiska fakulteten på universitetet i Birsit utanför Ramallah och svenska poliser inom EU:s fredsbevarande styrkor.

– Alla dessa möten och samtal visar bilden av ett konfliktområde där mänskliga rättigheter inte står högt i kurs, säger Anne Ramberg.

Palestinska militära aktioner och självmordsbombare har fått israeliska medborgare att känna sig hotade. Det har gjort att säkerhet är högt prioriterad. Samtidigt måste rättsstaten och de mänskliga rättigheterna värnas, påpekar Anne Ramberg. I dag övervakas och kontrolleras palestinierna på flera sätt, bland annat genom vägspärrar och den barriär som Israel bygger på Västbanken. Både Internationella domstolen i Haag och Israels Högsta domstol har uttalat att den upp till nio meter höga muren strider mot folkrätten.

– Palestinierna är inte tillåtna att röra sig fritt i sitt eget land. De kan inte åka mellan Gaza och Västbanken, men inte heller fritt inom dessa territorier. Ordföranden i Advokatsamfundet liksom ordföranden i Högsta domstolen var också de underkastade dessa restriktioner. Det omöjliggör förstås ett fungerande rättssamhälle, konstaterar Ramberg.

Situationen på de palestinska områdena är svår på många sätt, berättar Anne Ramberg. Fattigdomen är stor med många hemlösa och förstörda bostäder. Behovet av humanitär hjälp är skriande.

Vad hoppas då Anne Ramberg av projektet?

– Ökade kunskaper om mänskliga rättigheter för de palestinska advokaterna är ett steg på vägen mot en rättsstat på de palestinska områdena. Jag hoppas att vi kan bidra till det, svarar hon.

Uppdraget att hjälpa det palestinska advokatsamfundet kommer från ILAC och finansieras av svenska UD. För att ytterligare bidra till ökad rättssäkerhet ska Advokatsamfundet också genomföra rättegångsobservationer både i Israel och i de palestinska områdena.
Ulrika Brandberg

Publicerad i nr 1/2006
Annons
Annons
Annons