search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Lättare för polisen att utbyta information i Europa

EU • Vid rådsmötet i december beslutade EU:s justitieministrar om ett förenklat uppgifts- och underrättelseutbyte. Överenskommelsen innebär att svensk polis ska kunna få uppgifter från andra EU-länders brottsbekämpande myndigheter inom åtta timmar. Justitieminister Thomas Bodström är nöjd med beslutet, som han anser underlättar bekämpandet av internationell organiserad brottslighet.

Publicerad i nr 1/2006
Annons
Annons