search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hot, våld och trakasserier

Tolv procent av de anställda inom kontrollmyndigheter och rättsvårdande myndigheter i Sverige har utsatts för våld, hot eller trakasserier. En femtedel av dem uppger att trakasserierna fått dem att tveka inför beslut. Det visar en undersökning gjord av Brå, Brottsförebyggande rådet.
Mest utsatta totalt sett är kronofogdeinspektörer som arbetar med indrivning. Poliser och tullare möter ofta våld och även hot. Hoten drabbar också kustbevakningens tjänstemän, åklagare och kronofogdeinspektörer.

Av dem som utsatts för allvarliga trakasserier uppger 26 procent att de funderat på att byta jobb. 20 procent säger sig ha tvekat inför en åtgärd eller ett beslut. Nästan lika många har undvikit en arbetsinsats på grund av trakasserierna. Studien omfattar Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten./UB

Publicerad i nr 1/2006
Annons
Annons