search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

EU-parlamentet fick backa om lagring av trafikdata

EU • Arbetet med ett EU-direktiv om lagring av uppgifter om tele- och datakommunikation, så kallade trafikdata, tog ytterligare ett steg i slutet av december. EU-parlamentet och ministerrådet enades då om ett förslag, som nu går vidare till ytterligare behandling i EU-institutionerna. Förslaget innebär bland annat att trafikdata ska lagras i 6-24 månader, att även obesvarade samtal ska lagras och att varje medlemsstat själv får definiera vad som är allvarliga brott.

Publicerad i nr 1/2006
Annons
Annons