search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokater som blir domare

Rörligheten mellan de olika yrkesgrupperna i rättsväsendet har hittills inte varit överdrivet omfattande. Fast kanske är det på väg att börja förändras. Tre advokater byter nu sida i rättsväsendet och tar plats som domare i olika tingsrätter.
"Vill omsätta advokaterfarenheterna.
Advokat Mikael Swahn, nytillträdd rådman vid Värmlands tingsrätt.

– Det ska bli intressant att få omsätta advokaterfarenheterna i domaryrket. Förhoppningsvis är det positivt med ett perspektivbyte. Det är kanske bra om det växlas ännu mer mellan olika yrkesgrupper inom rättsväsendet, säger advokat Mikael Swahn, som varit verksam advokat vid Sandart & Partners Advokatbyrå HB i Stockholm.

Att Mikael sökt sig till Karlstad och Värmlands tingsrätt beror delvis på att Mikaels fru sedan i höstas studerar i Karlstad.

Kollegorna har reagerat positivt. Något som inte är så konstigt anser Mikael eftersom det finns flera andra advokater på byrån med assessorsbakgrund.

– Vi är redan lite av ett domarsläkte här, säger han.

Om det är något han kommer att sakna? Det är nog mycket, varav en viktig del är det kreativa arbetet att söka argument för en viss ståndpunkt och slipa till dessa.

– Nu blir uppgiften att bedöma hur en sak ska lösas och sedan förklara det så pedagogiskt som möjligt, konstaterar han.


"Jag kommer att sakna komntakten med klienterna!
Anita Wallin Wiberg, Gävle. Tillträdde som rådman vid Hudiksvalls tingsrätt den första december.

Advokat Anita Wallin Wiberg berättar att möjligheten att sadla om till domaryrket funnits i tankarna sedan hennes man gjort just det för drygt tio år sedan.

– Det är roligt och stimulerande att vara advokat. Men när min kollega lämnade byrån för ett annat arbete ville jag inte fortsätta ensam, berättar Anita Wallin Wiberg, som sökte och fick den utlysta rådmanstjänsten i Hudiksvall.

– Jag tror att jag får oerhört stor nytta av min advokatbakgrund. Jag har suttit på den andra sidan, och har förståelse för advokaters sätt att arbeta, säger hon.

Att lämna rollen som advokat för domarsysslan känns lockande, men också vemodigt.

– Jag kommer att sakna kontakten med klienterna. Särskilt de yngre klienterna, som visat mig så mycket förtroende. Samtidigt ska det bli spännande att få arbeta på ett annat sätt, som kanske är mindre hektiskt. Och det är ju fortfarande ett juridiskt arbete och ett arbete med människor, säger Anita Wallin Wiberg.


Advokatyrket fostrar till bra värderingar"
Sten Burman. Tillträdde tjänsten som lagman i Sundsvalls tingsrätt den första januari 2006.

– Som advokat och ombud är man på den ena sidan i domstolen. Det ska bli spännande att pröva en ny roll, att ha ett arbete som går ut på att vara rättvis, säger Sten Burman, advokat sedan 25 år.

Domaryrket, och särskilt rollen som lagman med ansvar för organisationen, känns som en spännande utmaning att ta itu med. Men visst kommer Sten Burman att sakna förtroendet från klienterna och tillfredsställelsen i att lyckas med ett ärende.

Sten Burman är övertygad om att hans erfarenheter från åren som advokat kommer att vara en tillgång i det nya arbetet.

– Som advokat arbetar man nära dem man företräder. Det ger en ödmjukhet som jag tror är nyttig för domare. Sedan fostrar advokatyrket till bra värderingar. Som advokat är man tränad i att vara fördomsfri, och man är van att ompröva allt och vara noga med vad som kan bevisas, säger han.
Ulrika Brandberg, Tom Knutson

Publicerad i nr 1/2006
Annons
Annons
Annons