search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ulrika, ny på Advokaten

ULRIKA BRANDBERG ny journalist på tidskriften Advokaten (halvtid) och redaktör på samfundets webb (halvtid).

•Vilka förväntningar har du på ditt nya arbete?
–Att utveckla mitt skrivande och bli en bättre journalist. Jag vill lära känna advokatkåren, lära mig mer om yrket och Rättssverige.

•Vad har du för bild av den svenska advokatkåren?
–Advokaterna hör till dem som verkligen slår vakt om den personliga integriteten. Advokatsamfundet har på ett tydligt och bra sätt sagt ifrån mot förslagen om ökad övervakning av landets medborgare.

•Hur arbetar du helst som journalist?
–Jag tycker om att gräva fram fakta och sedan försöka skapa en bild för att visa på hur allt kan hänga samman i ett större sammanhang.
***

Familj JOAKIM, jurist på Naturvårdsverket, ERIK 3 år och ELLEN 1 år. Bor i Järfälla utanför Stockholm. Fritidsintressen Trädgårdsarbete, friluftsliv och matlagning. Utbildning Fil kand i statskunskap och historia samt journaliststudier vid Stockholms universitet.

TOM KNUTSSON

Publicerad i nr 9/2005
Annons
Annons
Annons