search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Tolkning. Lyhördhet och allmänbildning krävs.

Att arbeta med tolk. Lyhördhet och noggrannhet är två egenskaper som underlättar för den som arbetar med tolk. Tolken i sin tur måste strikt följa reglerna för tolkning och våga säga ifrån om det behövs.

Läs mer i papperstidningen.

Publicerad i nr 9/2005
Annons
Annons
Annons