search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Samla Advokaten i hyllan

Ligger dina gamla nummer av Tidskriften Advokaten och skräpar? Beställ en pärm med årsomslag, så kan du fortlöpande arkivera tidskriften. En årssats insättningshållare medföljer varje pärm. Samlingspärmar finns för åren 1995–2005.
Samlingspärmarna kostar 120 kronor styck. Porto och moms tillkommer.

Beställ från Växjö Offset, Illervägen 5, 352 45 Växjö, 0470-176 70, fax 0470-160 09 eller bill.enemark@vaxjooffset.se

Publicerad i nr 9/2005
Annons
Annons