search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

CCBE oroat över terroristlagar i Europa

I ett uttalande från sitt 103:e plenarmöte uppmanade CCBE, Rådet för advokatsamfunden i EU, Europas stater att värna om de individuella fri- och rättigheterna och rättsstaten.
Rådet uttrycker sin oro över de allt vanligare terroristlagarna, som inte alltid ger tillräckligt skydd för individens integritet. Kampen mot terrorism är nödvändig, men det måste finnas en balans mellan trygghet och rättssäkerhet, betonar CCBE.

Publicerad i nr 9/2005
Annons
Annons