search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Trendbrott i Tällberg håller i sig

Trendbrottet med ett stort deltagarantal håller i sig. Till årets upplaga av Studiedagar i Tällberg den 23-24 september hade ett 90-tal deltagare anmält sig; nästan lika bra som i fjol.
På fredagen berättade Advokatsamfundets ordförande Stefan Lindskog om det aktuella samfundsarbetet.

Senare samma dag föreläste advokat Christer Eiserman om aktuell familjerätt med utgångspunkt från betänkandet av 2002 års vårdnadskommitté: Vårdnad-Boende-Umgänge, Barnets bästa - Föräldrars ansvar.

I senare nummer av tidskriften kommer vi att skriva mer om detta arbete.

Fredagen avslutades med landskapstävlingar i boule och lerduveskytte.

På lördagen föreläste professorn i psykologi Sven Å Christiansson om bland annat psykologiska faktorer som kan påverka tilltron till utsagor av förhörspersoner, till exempel minnesvillor, kulturella och utseendemässiga förhållanden. Läs mer i kommande nummer.

Arrangörerna gladde sig över det stora deltagarantalet och att så många unga kommit i år igen.
– Trendbrottet håller i sig. Särskilt roligt är det att vi lyckats nå de yngre, sade Lars Gombrii och Marjukka Luotero-Salzmann.

De berättade att man har satsat på föreläsare som kan ge deltagarna något matnyttigt utbildningsmässigt. Och just detta kan vara en delförklaring till det stora deltagarantalet; en annan kan vara att man får tillgodoräkna sig studiedagarna i den årliga obligatoriska fortbildningen.

TOM KNUTSON

Publicerad i nr 8/2005
Annons
Annons