search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ledigt stipendium

Stiftelsen Staten och rättens ändamål är att främja vetenskaplig forskning genom att stödja utredningen av rättsförhållandet mellan staten och den enskilde medborgaren.
Avkastningen av stiftelsens medel delas ut i form av stipendier (eventuellt resestipendier), antingen som bidrag för utförande av viss forskningsuppgift om exempelvis motsatsförhållandet mellan statsmakten och den enskildes frihet, eller som erkänsla för redan utförd särskilt framstående prestation inom samma område.

Bidrag ska i första hand ges till den som avlagt jur kand-examen eller motsvarande, men kan även ges till den som avlagt annan akademisk examen.

Ansökan om bidrag eller förslag till belöning ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 november 2005. Adress: Stiftelsen Staten och Rätten, Stiftelseförvaltningen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.

Bifoga handledarintyg (om möjligt) tillsammans med meritförteckning och andra handlingar. Frågor: Kanslichef Bengt Johansson, Juridiska fakultetskansliet, 08-16 20 49.

Publicerad i nr 8/2005
Annons
Annons
Annons