search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kammarrätten sågar UD:s remisshantering

Kammarrätten i Stockholm fick 20 timmar på sig att svara på regeringens remiss om tillfälliga asylregler. Kammarrätten i Stockholm riktar svidande kritik mot UD:s remisshantering av ett utkast till en lagrådsremiss.
Kammarrätten fick utkastet Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut för yttrande med mindre än ett dygns svarstid, trots att förslaget innehöll komplicerade frågor.

”Kammarrätten vill först framhålla att detta ärendes beredning inte är godtagbar”, börjar domstolen sitt remisssvar från den 5 oktober.

Därefter konstaterar domstolen att remissunderlaget kom till kammarrätten den 4 oktober kl 13.10 och att en hearing ägde rum kl 10.00 dagen efter, med sikte på regeringsbeslut den 6 oktober.

”Remisstiden är alltså inte ens ett dygn. En sådan ordning är uppenbart orimlig”, skriver kammarrätten.

Förslaget gäller en tillfällig ändring av utlänningslagen för tiden innan den nya utlänningslagen träder i kraft nästa år. Det handlar om ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut som har vunnit laga kraft men inte verkställts, och som avser personer som har kommit att vistas i Sverige lång tid.

Enligt kammarrätten är den föreslagna konstruktionen inte helt enkel, och lagtexten snårig.

Kammarrätten noterar också att riksdagen efter långt beredningsarbete beslutade om en ny utlänningslag bara tre veckor innan förslaget om tillfälliga regler kom.

Publicerad i nr 8 2005
Annons
Annons