search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

”Jag saknar faktorerna bakom besluten”

Advokat Percy Bratt i Stockholm accepterade efter stor tvekan att bli offentligt ombud. Han sade ja eftersom han trodde att advokater kunde nog ”göra en hel del nytta”. Men hans tvivel på ombuden som en garant för rättssäkerheten består:
– Jag är tveksam till om de offentliga ombud verkligen ökat rättssäkerheten.
Percy Bratt som också är ordförande i Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter vill inte säga att hans och övriga advokaters medverkan är ”helt meningslös”.

Men som systemet är uppbyggt i dag inger det honom betänkligheter.
– Vi representerar ju inte den person som blir föremål för avlyssningen utan allmänintresset. I andra länder förekommer det att den som blir föremål för tvångsåtgärden i efterhand får veta det och kan då ställa advokaten till svars för vad han/hon gjort och inte gjort.

Percy Bratt har deltagit vid fem-sex förhandlingar. De har avverkats i ett raskt tempo.
– De har tagit omkring en kvart. När jag kommer till förhandlingen får jag för första gången se och läsa åklagarens underlag. Trots underlaget i kombination med den muntliga framställningen och mina frågor saknar jag som advokat mycket av de bakomliggande faktorerna för beslutet.

Domstolen har alltid sagt ja till åklagarens begäran och Percy Bratt har inte överklagat något av besluten.

Själva uppdraget ser han som en form av samhällstjänst. Visserligen får han betalt för tiden i rätten men de korta förhandlingarna som han oftast kallas till i sista minuten trasar sönder almanackan.
– Verksamheten som ombud är svårförenlig med advokatyrket. Och det har hänt flera gånger att jag tvingats säga nej eftersom jag varit uppbokad av andra möten som inte varit möjliga att flytta.

Flera utredningar har föreslagit att polisen ska få bugga, teleavlyssna och göra husrannsakan i preventivt syfte.
– Vad gäller buggning är jag direkt motståndare. De utredningar som presenterats har inte kunnat påvisa några klara effektivitetsvinster. Argumenten är alltför svepande.

Om buggning tillåts ska även dessa fall prövas av domstol med medverkan av offentliga ombud.
– Blir det verklighet hoppar jag av. Jag tänker inte bidra till att ge buggningen legitimitet och en juridisk kosmetika av rättssäkerhet, avslutar han.

NILS FUNCKE

Publicerad i nr 8/2005
Annons
Annons
Annons