search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

JK överklagar fler fall

Fler kostnadsräkningar överklagas.
I april i år tog justitiekanslern, JK, över granskningarna av kostnadsräkningar från rättsliga biträden. Tidigare sköttes den uppgiften av Domstolsverket.

En undersökning visar att JK hittills har överklagat tingsrätternas beslut om ersättning till advokater i betydligt fler fall än Domstolsverket gjorde.

Och hovrätterna som har prövat de överklagade besluten har minskat advokatarvodet i ett ganska stort antal fall. JK har rätt att överklaga domstolars och andra myndigheters beslut om ersättning av allmänna medel till advokater och andra biträden.

Detta gäller bland annat ersättning till offentliga försvarare, målsägandebiträden och rättshjälpsbiträden.

Publicerad i nr 8 2005
Annons
Annons