search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

En (!) advokat föreslås till migrationsdomstolarna

Tjugusex advokater sökte de 100 domarjobben i de nya migrationsdomstolarna. Men bara en advokat kom med i Tjänsteförslagsnämndens förslag.
Den 31 mars nästa år upphör Utlänningsnämnden. I stället ska Migrationsverkets beslut prövas av tre nya migrationsdomstolar samt en migrationsöverdomstol. För att klara reformen ska omkring 100 nya domare anställas.

I den första rekryteringsomgången har nu Tjänsteförslagsnämnden behandlat sammanlagt nära 1300 ansökningar från omkring 450 personer.

Av de 180 sökande som har intervjuats, har nämnden föreslagit 99 personer till tjänsterna i de fyra domstolarna.

De flesta sökande har erfarenhet av domstolsarbete i någon form. Fast det finns även sökande med vitt skiftande yrkesbakgrund, bland annat advokater.

Men av de 26 advokater som har sökt tjänsterna har Tjänsteförslagsnämnden bara valt ut en enda advokat. Hon föreslås till tjänsterna som kammarrättsråd i Stockholm och som rådman i länsrätten i Stockholm.

Det kan vara svårt för personer som inte har följt den traditionella domarbanan att konkurrera om tjänster i domstolarna. Den svenska domarkarriären bygger på att juristerna på varje steg inom domarutbildningen får ingående skriftliga omdömen om sin tjänstgöring, utformade enligt ett särskilt system.

Tjänsteförslagsnämnden är van vid att tolka och bedöma omdömena från domstolskarriären i tillsättningsärendena. Men advokater och andra jurister som inte har valt domarbanan kan sällan visa upp intyg med motsvarande omdömen.

Nämnden konstaterar att många kvalificerade personer har sökt tjänsterna. Bland dem som inte har föreslagits nu finns det många som utan vidare kunde ha förordats till ordinarie domarbefattningar, skriver nämnden.

MAGNUS ANDERSSON

Publicerad i nr 8 2005
Annons
Annons
Annons