search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

DV: Behåll Stockholms tingsrätt i rådhuset

Domstolsverket (DV) förordar att hela Stockholms tingsrätt skall inrymmas i Stockholms rådhus på Kungsholmen.
I dag har Stockholms tingsrätt lokaler både i rådhuset och i kvarteret Klamparen längre norrut på Kungsholmen.

Till år 2007 kommer tingsrättens verksamhet att bantas ned, och hela verksamheten kan rymmas i en byggnad. Under en längre tid har DV utrett frågan om vart tingsrätten ska flytta.

Tidigare har DV velat flytta tingsrätten till de moderna lokalerna i Klamparen, men nu har verket ändrat sig och förordar rådhuset.

DV tycker att en bra lösning från säkerhets- och arbetsmiljösynpunkt har nåtts, sedan tillstånd har lämnats att ändra det byggnadsminnesmärkta rådhusets exteriör och interiörer.

Enligt DV hade det varit tilltalande att inrymma hela tingsrätten i kvarteret Klamparen, sett till effektivitet och arbetsmiljö.

Publicerad i nr 8/2005
Annons
Annons