search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

”Advokaters och domares vandel”

Det är temat vid årets domarmiddag som ordnas av Advokatsamfundets Stockholmsavdelning och Domarföreningen vid Stockholms tingsrätt.
I diskussionspanelen ingår JK Göran Lambertz, hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt, som också är ordförande i Statens ansvarsnämnd, och Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Middagen hålls den 29 november kl 18 i Konstnärshusets festvåning, Smålandsgatan 7, Stockholm. Bindande anmälan senast den 24 november till Christina Malm, Advokatfirman Södermark, via fax 08-663 67 20.
300 kr betalas till Stockholmsavdelningens pg 8 40 15-7.

Frågor besvaras av Christina Malm på 08-670 57 50.

Publicerad i nr 8/2005
Annons
Annons
Annons