search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Vill Advokatsamfundet att äktenskapsbalken avskaffas?

Debattör: Thorulf Arwidson.

I en stort uppslagen debattartikel i Dagens Nyheter den 18 juni 2005 gick samfundets ordförande Stefan Lindskog ut med beskedet att reglerna om sammanlevandes egendomsförhållanden inte borde knytas till kön eller sexualitet. Lagen borde omfatta även syskon som sammanlever, föräldrar och vuxna barn som bor tillsammans och även andra konstellationer.

Debattartikelns feta ingress löd: "Advokatsamfundets ordförande: Kön och sexualitet är ovidkommande faktorer när samlevnadsförhållanden ska lagregleras".

Artikeln var undertecknad med ordförandens namn och därunder "Advokatsamfundets ordförande".

Det var väl en del intressanta synpunkter som framfördes i debattartikeln.

Men var det samfundets eller Stefan Lindskogs åsikter?

Läser man artikeln noga finner man att Lindskog skriver i jag-form och bland annat skriver "Jag har svårt att se att det är en sak för lagstiftaren". Själv förstod jag naturligtvis att det var Stefan Lindskogs egna hopplockade åsikter som han framförde.

Men jag är helt säker på att många som snabbt ögnade artikeln fick uppfattningen att det är en fråga som samfundet driver. Vilket det inte är.

Går man ut som ordförande för en intresseorganisation och skriver under i egenskap av ordförande uppfattas det med rätta som ett uttalade av en företrädare för organisationen.

Det går inte att huka genom att förklara att rubriksättningen eller ingressen blev fel. Om man nu alls skall uttrycka privata uppfattningar när man är ordförande måste man med stor tydlighet förklara att man endast uttalar sig som privatperson.

Det är uppenbart att debattartikeln togs in av DN just för att det var samfundets ordförande som skrivit den. Artikeln saknade nämligen de kvaliteter som krävs för publicering om den kommit från en menig advokat.

Hade det inte varit just samfundets ordförande som försökt sig på en debattartikel hade den aldrig tagits in.

Själv anser jag att man helt måste avstå från att uttrycka privata åsikter så länge man har en roll som företrädare för en organisation som samfundet.
Alltså: Mittåt och rättelse!

Även generalsekreteraren har ibland uttryckt egna uppfattningar. Enligt vad som återgavs i en tidning svarade Anne Ramberg på en fråga att hon tyckte att justitierådet, som erkänt sexköp, skulle avgå.

I och för sig delar jag den uppfattningen, men jag utgår från att samfundet inte har någon uppfattning i frågan. Dessutom kan det ju vara känsligt om samfundet skulle uttala en sådan uppfattning och det sedan visar sig att justitierådet ändock sitter kvar.

Även om det säkert var lockande att snabbt svara på en snabb fråga från en journalist så skulle generalsekreteraren ha avstått från att ange någon uppfattning – om det nu inte var så att samfundet tyckte tvärs emot justitiekanslern.

Själv har jag i några debattartiklar framfört synpunkten att man inte bör tillåta kameror och mikrofoner i rättssalen. En uppfattning som är min helt privata.

Generalsekreteraren tyckte dock på sin sida i denna tidskrift annorlunda. Anne Ramberg menade att det finns anledning att lätta på nuvarande regler och utreda om det finns möjligheter att låta media i större omfattning få sända från rättegångar.

Något som man mycket väl kan hävda som enskild advokat. Men om generalsekreteraren går ut med den åsikten uppfattas det som samfundets åsikt i frågan, vilket jag inte tror det är.

Vare sig man är ordförande eller generalsekreterare måste man förstå att alla privata åsikter måste stå tillbaka så länge man har den roll man har.
Det är alltid bra att advokater har åsikter i samhällsfrågor, men det gäller att hålla rätt på vem man företräder.

THORULF ARWIDSON
Advokat

Publicerad i nr 7 2005
Annons
Annons