search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny juridisk litteratur


Agell & Malmström: Civilrätt, 19. uppl.
Liber Ekonomi. 426 s.
Fisher, David I: Mänskliga rättigheter – En introduktion
3. uppl.
Norstedts Juridik. 97 s.
Hemström, Carl: Bolag föreningar stiftelser – En introduktion
5. uppl.
Norstedts Juridik. 127 s.
Hemström, Carl: Bolagens rättsliga ställning
Om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. 6. uppl.
Norstedts Juridik. 200 s.
Iseskog, Tommy: Sjuklönelagen
10. uppl.
Norstedts Juridik. 105 s.
Jacobson, Herbert: Preskriptionens funktioner
Fordringsrättsliga och ersättningsrättsliga problem i komparativ belysning. Akademisk avhandling för doktorsexamen vid Stockholms universitet. 717 s.
Kihlman, Jon: Köprätten – En introduktion
4. uppl.
Norstedts Juridik. 138 s.
Larsson, Nils & Synnergren, Stieg: Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken
Norstedts Juridik. 392 s.
Lindquist, Ulf & Losman, Sten: Kommunallagen i lydelse den 1 januari 2005, En handbok med lagtexter och kommentarer. 8. uppl.
Norstedts Juridik. 227 s.
Lundén, Björn & Svensson, Ulf: Bostadsrätt
Ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna. 10. uppl.
Björn Lundén Information. 379 s.
Lundén, Björn & Svensson, Ulf: Byte av företagsform
Skatt och redovisning. 6. uppl.
Björn Lundén Information. 228 s.
Ramberg, Christina: Kontraktsrätten – En introduktion
Norstedts Juridik. 124 s.
Sandesjö, Håkan & Björk, Kurt: Nya medborgarskapslagen med kommentarer
Norstedts Juridik. 310 s.
Sandström, Torsten: Svensk aktiebolagsrätt
Norstedts Juridik. 416 s.
Skattehandboken 2005
KPMG. 420 s.
Teknisk Ordbok 11 språk
Norstedts Ordbok 2004. 1135 s.
Wickström, Anita & Komujärvi, Unto: Familjerätten
En introduktion. 2. uppl.
Norstedts Juridik. 213 s.

Publicerad i nr 7 2005
Annons
Annons